Blogs

Since Jan 2015, after more than 3 years working abroad, my life has changed. I want to do blogging, writing not only important but also a lot of trivial things.

Python GIL là gì Python Global Interpreter Lock là gì?
Phương pháp để có kỷ luật tự giác Tổng hợp các phương pháp, tư duy, kỹ năng tự kỷ luật bản thân
Quản lý thời gian hiệu quả Quản lý thời gian hiệu quả
My first business project My first business project comes success.
Vnexpress like booster Tự động like comment trên vnexpress.net
Perfectly-matched layer Perfectly-matched layer
Mô phỏng trường điện từ bằng phương pháp FDTD mô phỏng trường điện từ bằng phương pháp FDTD
Tự động lấy link download trên trang chiasenhac.com Bài viết sau chia sẻ cách thức lấy đường dẫn từ playlist tự động bằng python.
Những giọng Anh ngữ hay nhất Best English accent.
Vector plots with Matplotlib Vector plots can also be made in Matplotlib.
The ten most common mistakes in writing paper Common mistake in writing paper.
Bớt lệ thuộc vào những phần mềm bản quyền Công cụ thay thế việc sử dụng những phần mềm thương mại, không rõ nguồn gốc.
Worth website to read/learn There are many website to learn.