Tự động lấy link download trên trang chiasenhac.com

Jun 1, 2015

Chiasenhac.com là trang web chia sẻ nhạc chất lượng cao miễn phí, bao gồm cả định dạng flac, mp3. Bài viết sau chia sẻ cách thức lấy đường dẫn từ playlist tự động bằng python.

Yêu cầu:

Python >= 2.7 Modules: cookielib, urllib, urllib2, time,sys, bs4 (có thể cài đặt từ pip) Mã nguồn thực hiện:

https://github.com/doanguyen/CSN-playlist-extractor

Video: