Bớt lệ thuộc vào những phần mềm bản quyền

Apr 28, 2015

Sau đây là một số phần mềm, công cụ thay thế cho công việc khoa học. Thay vì việc sử dụng những phần mềm thương mại, không rõ nguồn gốc, có thể tồn tại mã độc thì một số phần mềm, công cụ, mã nguồn tương ứng có thể làm tốt nhiệm vụ trên:

 1. Hệ điều hành

  Windows

  thay thế bởi Fedora, Ubuntu

  Đặc điểm: Fedora là 1 trong những bản phân phối lâu đời, được hỗ trợ bởi Fedora Project, thuộc quyền của RetHat. Vì công ty xậy dựng từ những kỹ sư, lập trình viên uy tín, nên Fedora hoạt động trơn tru hơn.

  Ubuntu được hỗ trợ bởi cộng đồng nên nhiều phần mềm, thảo luận hơn.

 2. Chương trình mô phỏng

  CST, Comsol, HFSS, Lumerical, Xfdtd,…

  thay thế bởi MEEP, EMTL, Angora,…

 3. Chương trình tạo bảng biểu, đồ thị

  Origin Pro

  thay thế bởi Gnuplot, Matlibplot

  Matlibplot là công nghệ mới, tận dụng sự linh hoạt của python, hình vẽ đẹp hơn, tuy nhiên cần phải xử lý dữ liệu thô bằng Python.

 4. Chương trình tạo hình vẽ, cấu trúc

  Hiện tại bộ đôi phần mềm Google Sketchup + Vray tỏ ra rất mạnh mẽ trong việc xử lý hình ảnh 3D, tuy nhiên có thể tạm thay thế bởi 3d-tools cũng cho hình ảnh tương đối tốt.

Tạm thời vậy đã :)