Tìm hiểu về Âm lịch Việt Nam


Những nhầm lẫn về âm lịch Việt Nam

  • Âm lịch Việt Nam là lịch mặt trăng
    • Không hoàn toàn chính xác, âm lịch Việt Nam dựa trên sự chuyển động của cả mặt trăng và mặt trời, do đó có thể gọi là âm dương lịch
  • Tháng Một và Tháng Giêng
    • Tháng Một là tháng 11 của một năm âm lịch, tháng Giêng là tháng đầu tiên của một năm lịch. Cách gọi này có nguyên do từ yếu tố lịch sử.

Sai sót trong tính lịch của HND

Âm lịch HND